Prihláška na workshop

ENVIRONMENTÁLNE DÁTA, INFORMÁCIE A HODNOTENIA


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie je ukončené.VÚVH (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava)


Kontaktné údaje

 
 
 
 Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)