Skládky v prevádzke

Pre bližšie informácie o jednotlivých skládkach prosím kliknite na značku skládky na mape.
Upozornenie: Dáta platné k 31.12.2010