Prihlasovací formulár

Seminár EMAS

Cieľom semináru je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní sa EMAS organizácií je ústredným cieľom identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia EMAS organizácií za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

(Anotácia)


Dátum a miesto konania
Musíte si vybrať miesto podujatia

Kontaktné údaje

 
 
 
 
 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.