Mapové zobrazenie

Mapové zobrazenie usporiadania priestorových jednotiek (PJ) v rámci územnej prípravy sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB).


Príklad zobrazenia konkrétnej Základnej sídelnej jednotky (ZSJ):

Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky

Národný geoportál – vrstva ZSJ: link na externú mapovú aplikáciu