Prihláška na seminár

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou.


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie je ukončené.Kongresové centrum TU ZV, Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen


Kontaktné údaje

 
 
 
 
Forma:Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)