Prihlasovací formulár

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.


Dátum a miesto konania

23. mája 2016 / Banská Bystrica
Kongresová sála, Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktné údajeInformačné semináre sú spolufinancované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.