Záväzná prihláška

XI. ročník konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST

„Environmentálna kvalita sídiel SR – zelená infraštruktúra v urbánnom prostredí.“


Dátum a miesto konania
Musíte si vybrať miesto podujatia

Kontaktné údaje
 
 
 
 
 
 

Aktivity
Vlastné materiály    
 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)