Záväzná prihláška

Seminár

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST

Cieľom seminára je upozorniť na dôležitosť zelenej infraštruktúry pre zachovanie zdravých ekosystémov miest, jej významnosť v plánovacom procese ako i v hospodárskych systémoch ako napr. zmierňovanie negatívnych účinkov zmeny klímy.


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie na vybraný termín je ukončené.
10.októbra 2019 o 9:00 hod
VIX RESTAURANT, banketová sála, 1. poschodie,
Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
www.vixrestaurant.sk

Pozvánka