Záväzná prihláška na Workshop

Sídla a biodiverzita


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie je ukončené.Švermova 32, Banská Bystrica


Kontaktné údaje
 
 
 
 
 
 

Aktivity
Účasť na workshop-e
Ubytovanie

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)