Partneri:

Záväzná prihláška

Informačný seminár pre prijímateľov NFP

k výzvam č. 32 a č. 33


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie je ukončené.


  (Voľné miesta: 145, ukončenie prihlasovania 20.9.2019)

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Prešovského samosprávneho kraja (zasadacia miestnosť na 2. poschodí)
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Termín konania: 25. september 2019 (streda), 08:30 hod.


Kontaktné údaje
 
 
 
 
 
 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (viac...)

Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.