Záväzná prihláška         English

KONFERENCIA SEA a EIA 2020
MESTO VYSOKÉ TATRY

12.- 13. mája 2020

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2020 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Súčasťou programu konferencie, dňa 13.5.2020 v poobedných hodinách, bude exkurzia do Belianskej jaskyne.
Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemyselných podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.
Účasť na konferencii je bezplatná.
Doprava a ubytovanie je na vlastné náklady účastníkov.
On-line registrácia prihlášok bude uzavretá pri naplnení maximálneho počtu 150 účastníkov.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v priloženej pozvánke.
Dátum a miesto konania

Prihlasovanie na vybraný termín je ukončené.Presné miesto konania konferencie bude oznámené všetkým prihláseným účastníkom konferencie.

Pozvánka